Garanti

Committed to excellence

Sun Living autocamper og Vans er produceret af Adria Mobil, som har en forpligtigelse til at forfølge bæredygtig udvikling, produktion og markedsføring af kvalitets autocamper og Vans. Vores mål er at producerer sikre og funktionelle produkter for at tilfredsstille vores kunder. Fra udvælgelse af materialer til det færdige produkt og samtidig løbende at forbedre vores processer i virksomheden. Vores topmoderne fabrik bruget fremstillingsteknikker fra bilindustrien og er ISO-certificeret for kvalitet (ISO9001) og miljøledelse (ISO 14001). Adrias World Class Manufacturing er et koncept hvor man efter bestemte principper og teknikker styre et produktionsselskab.  Det er en procesdrevet tilgang, hvor implementeringer involverer mange filosofier og teknikker fra bilindustrien. Du kan besøge vores fabrik online på denne hjemmeside. Sun Living produkter leveres med en af de førende garantiordninger og har med et forhandlernet på over 150 forhandlere i hele Europa, de bedste betingelser for at kunne afhjælpe vores kunder. Detaljer og placeringer af vores forhandler netværk findes på denne hjemmeside. 

Registrering af din garanti

Vi beder dig venligst om at sikre dig, at dine personlige kontaktoplysninger er registreret i vores garantisystem som gøres hos din Sun Living forhandler. Dette sikre at vi altid ved hvem der ejer køretøjet og altid har en mulighed for at kontakte ejeren. Hvis du senere skifter adresse eller sælger dit køretøj, bedes du informerer din forhandler og få dem til at ændre dette i vores garantisystem. 

Almindelige garantibetingelser (resumé)

Garantibetingelserne kan læses hos din autoriseret Sun Living forhandler.

Her er et resumé af de vigtigste ting, du skal vide:
 

  • ADRIA MOBIL Ltd. fra Novo Mesto (Slovenien) giver Sun Living-produkterne en 24 måneders garanti for alt udstyr fra registreringsdatoen og tilbyder en 60 måneders tæthedssikring.
  • Fabrikanten er ansvarlig for at erstatte alle dele med fabriksfejl, uden omkostninger. Garanti henviser til de fejlfunktioner og / eller elementer samt montering, med undtagelse af de dele og / eller elementer, som forringes på grund af slid, såsom glas, vinduer, dæk, akkumulatorer og sådant udstyr som køleskabet, opvarmning, vandvarmeren , Hvortil der henvises til de enkelte producenters garantier
  • Garantien dækker ikke til dele og / eller elementer, der forringes på grund af uforsigtighed eller ukorrekt håndtering, dårlig vedligeholdelse, overbelastning eller uopmærksomhed. Garantien dækker ikke lakskrammer, der kan opstå ved vask og rengøring af køretøjets ydre. Garanti dækker heller ikke til lakskader, der skyldes brugen af slibende og opløselige materialer.
  • Reparationer under garanti er uden beregning for kunden, hvis de udføres i overensstemmelse med garantipolitikkens detaljer og udføres af en autoriseret Adria-repræsentant. Transportomkostninger for køretøjet til og fra værksted er for kundens regning. Under reparationstid har kunden ikke ret til erstatning på grund af ikke at kunne bruge køretøjet. Udskiftede dele og / eller elementer forbliver producentens ejendom.
  • Kunden skal så snart han opdager en fejl, anmelde det til sin forhandler. Fabrikanten forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise en fejlrapport.
  • Garantiperioden forlænges ikke på grund af reparationer, der udføres på køretøjet i garantiperioden.
  • Fabrikanten er slet ikke ansvarlig for eventuelle ulykker og / eller skader på mennesker og ting, som kan opstå under brugen af køretøjet, selv om begivenheden måske har været forårsaget af en defekt selv.
  • Enhver tvist mellem partnerne skal afgøres ved domstolen.
  • Kontakt din autoriseret forhandler vedrørende enhver form for reparation. I udlandet kontaktes det nærmeste autoriseret Sun Living værksted. Se liste på vores hjemmeside.
  • Adria er ikke ansvarlig for montering af udstyr eller ændringer, udført af tredje person. I dette tilfælde ophører garantien øjeblikkeligtØnsker du yderlige oplysninger bedes du kontakte din Sun Living forhandler

Tæthedssikringen er ikke en udvidelse af fabriksgarantien og det er ikke en forsikring. Tæthedssikringen er derimod en frivillig ordning som køber bliver informeret om ved overdragelse af køretøjet, og som køber gives mulighed for at deltage i. Deltagelse i tæthedssikringen fordrer, at man overholder de obligatoriske tætheds-serviceeftersyn på campingvognen jf. Adria fabrikkens bestemmelser. Køber afholder omkostningerne til serviceeftersynet hos den autoriserede ADRIA forhandler.