Juridisk meddelelse

Note.

Oplysningerne på denne hjemmeside leveres "som det er" og uden nogen form for garanti, udtrykt eller underforstået, herunder (men ikke begrænset til) underforståede garantier for salgsbarhed, egnethed til bestemt formål eller ikke-krænkelse af tredjespart rettigheder. Mens de angivende oplysninger antages at være korrekte, kan det indeholde fejl eller unøjagtigheder. Adria Mobil er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen person for eventuelle særlige, indirekte eller følgeskader i forbindelse med dette materiale, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsættelig forsømmelse. Formålet med denne hjemmeside er illustrative. Webstedet kan vise billeder, der kan indholde elementer som ikke tilhøre standardudstyret eller udstillet produkter, eller muligvis ikke er tilgængeligt på alle markeder. Produkterne kan ændres med hensyn til tekniske specifikationer og kommercielle detaljer og i forhold til specifikke regler. Du rådes altid til at kontakte din Sun Living forhandler for at for detaljeret oplysninger inden køb.

Adria Mobil, dets datterselskaber og autoriserede forhandler overvåger jævnligt, men er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne links. Operatørerne af disse websteder, vi linker til, har eneansvar for indholdet af disse sider. 

 

Ophavsret

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovenia 2020-21. Alle rettigheder forbeholdes. Teksten, billeder, grafik, lydfiler, animationsfiler, videofiler og deres arrangemant på Adria Mobil's hjemmeside, er alle underlagt ophavsret og anden beskyttelse intellektuel ejndomsret. Disse objekter må ikke kopieres til kommercielt brug eller distribution og disse objekter må ej heller ændres eller vidersendes til andre websteder. Nogle sider på Sun Living kan indeholde billeder, hvis ophavsrettigheder kan henføres til tredjepart.

 

Varemærker

Med minder andet er angivet, er alle mærker der vises på Adria Mobil internetsider, underlagt Adria Mobils varemærkerettigheder. Dette gælder især dets mærker, modelnavne, firmalogoer og emblemer.

 

Ingen licenser

Adria Mobil har ønsket at opnå et innovativt og informativt websted. Vi håber at du vil blive lige så begejstret som vi er. Dog skal der forståes, at Adria Mobil skal beskytte deres intellektuelle ejndomsret, herunder  patenter, varemærker og ophavsret. Derfor gør vi hermed opmærksom på at hverken denne internetside, eller noget andet materiale indeholdt herpå, må benyttes eller kopieres uden Adrias forudgående skriftlige tilladelse. 

 

Data beskyttelse

Adria Mobil har ønsket at opnå et innovativt og informativt websted. Vi håber at du vil blive lige så begejstret som vi er. Dog skal der forståes, at Adria Mobil skal beskytte deres intellektuelle ejndomsret, herunder  patenter, varemærker og ophavsret. Derfor gør vi hermed opmærksom på at hverken denne internetside, eller noget andet materiale indeholdt herpå, må benyttes eller kopieres uden Adrias forudgående skriftlige tilladelse. 

 

Bruger data

Når du besøger vores online-sider, vil din IP-adresse, den hjemmeside som henviste til os og detaljerne fra de sider som du besøger på vores hjemmesider, blive gemt automatisk sammen med datoen og varigheden af dit besøg. Der gemmes ingen personlige data i den forbindelse, det er en ren statistisk vurdering af data og det er udført i et anonymt format.

 

Brug af cookies

Data indsamles og gemmes til markedsføring og optimering på denne hjemmeside. Cookies bruges til dette. Cookies er små teksfiler, der gemmes i cachen på websøgerens internetbrowser. Cookies gør det muligt at genidentificere den besøgende på hjemmesiden. Det indsamlet data vil ikke blive brugt til identificere den besøgende personligt uden deres forudgående samtykke og vil ikke blive sat sammen med personoplysninger vedrørende den person som pseudonymet henviser til. Du kan altid trække dit samtykke til at data indsamles, til enhver tid. 

 

Ret til information

I overensstemmelse  med lovgivningen, kan du bede om oplysninger om hvorvidt data er gemt, og i bekræftende fald, hvilke data der holdes relateret til dig. Dette kan gøres til enhver tid og er gratis.

 

Sletning og korrigering af data

På forespørgelse vil vi omgående slette eller rette eventuelle data, som vi har på dig, i overensstemmelse med de relevante lovkrav. I dette tilfælde bedes du kontakte os på følgende e-mail: mail@adria.dk

 

Overførsler

Vi tilbyder i øjeblikket ikke krypteret dataoverførsel. Dette betyder at de data du indtaster potentielt kunne læses af uatoriserede personer. Hvis du ikke ønsker at bruge internettet kan du også sende dine forespørgsler til os via e-mail: mail@adria.dk